Сторінка логопеда

  

   
  

                     Логопедична робота є важливою ланкою комплексного медико-педагогічного впливу на дитину, адже стимулює розвиток усіх психічних процесів, передусім мовленнєвої функції, розширює комунікативно-пізнавальну діяльність дошкільників через основні форми організації їх життя - гру, навчальну діяльність, рухову активність, спілкування з однолітками та педагогами.

 

Основні структурні компоненти професійної діяльності вчителя-логопеда

1.      Діагностична діяльність (вивчення анамнезу, історії розвитку, причин порушень у дитини, бесіда з батьками, спостереження за дитиною, обстеження мовлення).

2.      Складнання індивідуальних корекційно-компенсаторних планів роботи з кожною дитиною.

3.      Визначення доцільних форм взаємодії з дитиною, видів корекційно-розвивальної роботи.

4.      Корекційна робота з виправлення порушень усного та писемного мовлення.

5.      Надання порад, консультацій батькам, педагогам, залучення родини до активної практичної співпраці.

6.      Співпраця із практичним психологом, вихователем щодо корегування педагогічного , корекційного процесу, пошуку шляхів його вдосконалення.

7.      Аналіз результативності роботи, визначення динаміки розвитку дитини, ведення документації та складання звітів.

8.      Участь у різних заходах методичної роботи, самоосвіта.

9.      Пропаганда логопедичних знань, взаємодія з громадськістю.

Зміст корекційно-розвиваючої роботи вчителя-логопеда

•        виробляє і вправляє рухи артикуляційних органів;

•        готовить артикуляційний уклад до постановки звуків;

•        визначає послідовність постановки звуків від характеру мовленнєвих порушень;

•        працює над розвитком правильного мовного дихання дітей;

•        відбиває артикуляційний уклад певного звука, використовуючи відпрацьовані раніше рухи органів мовлення;

•        ставить звук (різними прийомами та методами);

•        закріплює поставлений звук у складах;

•        автоматизує поставлені звуки у словах, фразах, реченнях, словосполученнях, зв'язній мові;

•        проводить диференціацію звуків;

•        відпрацьовує граматичні форми.