Нормативно-правова база

ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ВИДАНЬ, рекомендованих до використання в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів укладається на кожний навчальний рік, затверджується наказом МОН молодь спорт.

Розміщується на офіційних веб-сайтах МОН молодь спорт www.mon.gov.ua, Інституту інноваційних технологій і змісту освіти www.iitzo.gov.ua, у фахових періодичних виданнях.

Розроблення та затвердження програм для обов’язкової дошкільної освіти регламентується низкою законодавчих, нормативних, інструктивно-методичних актів:

- Закони України (/uploads/editor/11129/580857/sitepage_28/files/list_mon_554_pro_osvitu.doc, /uploads/editor/11129/580857/sitepage_28/files/list_mon_pro_zastosuvannya_ukrainskoi_movi_1.pdf)

- Порядок надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв МОН України (наказ МОН від 17.06.2008 № 537).

- Лист МОН України “Щодо порядку розроблення програм для дошкільних навчальних закладів” від 27.05.2010 № 1/9-369.

- Лист Міністерства освіти і науки України "Щодо організації освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах" від 13.06.2017 р. № 1/9-322.

Освітня програма для дітей від 2 до 7 років ”Дитина” Науковий керівник – Огнев'юк В.О. (Лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015 р.).

Освітня програма розвитку дітей старшого дошкільного віку “ВПЕВНЕНИЙ СТАРТ” Заг. наук. кер. проф. Т.О. Піроженко (Лист МОН України № 1/11-7684 від 01.08.2017 р.)

Чинні парціальні програми на 2017 - 2018 навчальний рік

(використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових змісту дошкільної освіти у різних формах організації дитячої життєдіяльності, в т.ч. у роботі гуртків, студій, секцій):

 

  • Про себе треба знати, про себе треба дбати. Парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку (авт. Лохвицька Л. В.).
  • Казкова фізкультура. Парціальна програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.).
  • Грайлик. Парціальна програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт. кол.: Березина О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).
  • Цікаві шашки. Програма та методичні рекомендації з навчання дітей старшого дошкільного віку гри в шашки (авт. кол.: Семизорова В. В., Романюк О. В., Дульська Г. П.).
  • Горизонтальний пластичний балет (пластик-шоу). Програма з фізкультурно-корекційної роботи у дошкільних навчальних закладах за авторською естетико-оздоровчою системою (авт.: Єфіменко М. М., Мельниченко Ю. В.).
  • Безмежний світ гри з LEGO. Програма розвитку дітей від 2 до 6 років і методичні рекомендації (авт. кол.: Рома О. Ю., Борук О. П., Близнюк В. Ю., Гонгало В. Л., Косенко Ю. В.).