Освітній процес

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 24 "Росинка"

Заклад дошкільної освіти комбінованого типу №24 «Росинка»  Білозерської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним Статутом.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти № 24 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Основні завдання на 2018 - 2019 навчальний рік:

1. Забезпечення якісної організації освітнього процесу, спрямованого на інтелектуальний розвиток дітей дошкільного віку та формування математичної комптенетності в різних видах дитячої діяльності.

2. Розвивати професійну компетентність педагога щодо формування ціннісних орієнтацій особистості через впровадження різних інноваційних форм методичної взаємодії.

3. Формування у дітей валеологічного світогляду та мотивація до здорового способу життя шляхом впровадження сучасних здоров'язбережувальних технологій.

Мета та завдання на літній оздоровчий період 2018-2019 н.р.:

1. Створення умов для забезпечення охорони життя і здоровя дітей, повередження захворюванності та травматизму.

2. Реалізація системи хзаходів по оздоровленню і фізичному розвитку дітей, їхнього морального виховання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, формування гігієнічних та трудових навичок.

3. Здійснення педагогічної та санітарно-просвітницької діяльності з батьками по питанням виховання та оздоровлення дітей в літній період.