Освітній процес

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 24 "Росинка"

Заклад дошкільної освіти комбінованого типу №24 «Росинка»  Білозерської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним Статутом.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти № 24 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Основні завдання на 2019 - 2020 навчальний рік:

1. Забезпечення інтегрованого підходу до організації та проведення освітнього процесу в ЗДО.

2. Удосконалення роботи по формуванню комунікативно-мовленнєвої компетенції засобами інтерактивних методів навчання.

3. Забезпечення освітнього процесу на принципах наступності закладу дошкільної освіти та початкової школи в умовах освітньої реформи «Нова українська школа».

Мета та завдання на літній оздоровчий період 2019 -2020 н.р.:

1. Створення умов для забезпечення охорони життя і здоровя дітей, повередження захворюванності та травматизму.

2. Реалізація системи хзаходів по оздоровленню і фізичному розвитку дітей, їхнього морального виховання, розвиток допитливості та пізнавальної активності, формування гігієнічних та трудових навичок.

3. Здійснення педагогічної та санітарно-просвітницької діяльності з батьками по питанням виховання та оздоровлення дітей в літній період.