Освітній процес

Організація освітнього процесу в закладі дошкільної освіти № 24 "Росинка"

Заклад дошкільної освіти комбінованого типу №24 «Росинка»  Білозерської міської ради у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про освіту", Законом України "Про дошкільну освіту", Законом "Про мови", Конвенцією ООН про права дитини, Положенням про дошкільний навчальний заклад України, іншими нормативними актами та власним Статутом.

Навчальний рік у закладі дошкільної освіти № 24 починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року.

З 1 червня до 31 серпня (оздоровчий період) у закладі дошкільної освіти проводиться оздоровлення дітей.

Заклад дошкільної освіти здійснює свою діяльність відповідно до річного плану, який складається на навчальний рік та період оздоровлення.

Основні завдання на 2022-2023

навчальний рік:

 

  1. Формування основ патріотичного виховання, розвиток поваги до культурного та історичного минулого України, утвердження в свідомості дітей дошкільного віку національних цінностей та переконань в різних видах діяльності.
  2. Впровадження шляхів оптимізації роботи з розвитку зв'язного мовлення дітей дошкільного віку за допомогою інноваційних методів навчання.
  3. Організація ефективної співпраці з питань надання психологічної та педагогічної допомоги, створення психологічного комфорту серед усіх учасників освітнього процесу в період дії воєнного стану.

Мета та завдання на літній оздоровчий період 2022 -2023 н.р.:

  1. Оздоровчі завдання:
  • створення оптимальних умов для зміцнення здоров’я вихованців, збереження їх життя та подальшого формування життєвої компетенції шляхом упровадження сучасних здоров’язбережувальних та здоров’яформувальних освітніх технологій;
  • дотримання розпорядку дня з урахуванням чергування фізичних, психічних навантажень та відпочинку дітей, забезпечення максимального перебування їх на свіжому повітрі, відповідності тривалості сну віку дітей;
  • оптимізація рухового режиму та самостійної ігрової діяльності з фізичним дистанціюванням дітей протягом дня як важливої складової фізичного розвитку дошкільників.

2. Освітні завдання:

  • спрямування освітньої роботи на інтеграцію різних видів діяльності, реалізацію особистісно-орієнтованого підходу до дітей та комплексне вирішення освітніх завдань, визначених Базовим компонентом дошкільної освіти та чинною програмою «Дитина»;
  • збагачення практичного досвіду дітей через залучення до різних специфічних видів дитячої діяльності: ігрової, рухової, пізнавальної, художньої, комунікативно-мовленнєвої, пошуково-дослідницької, трудової тощо;
  • активізація взаємодії з батьками з питання забезпечення психоемоційного комфорту дитини в умовах дошкільного закладу на початку нового навчального року.