Сторінка вихователя-методиста

Семінар – практикум для педагогів закладів дошкільної освіти на тему:

«Впровадження сучасних інноваційних технологій в організацію освітнього процесу в ЗДО»

Мета: виявити, конкретизувати й узагальнити знання педагогів з проблеми використання сучасних інноваційних технологій, обґрунтувати доцільність впровадження інновацій в організації освітнього процесу ЗДО; вправляти в умінні аналізувати проблему і доходити спільної думки; проаналізувати готовність педагогів до інноваційної діяльності, розвивати творчу активність, нестандартність мислення.

Завдання:

- формувати у педагогів відповідальність щодо впровадження інновацій в освітній процес сучасного ЗДО;

 - узагальнити та систематизувати знання педагогів щодо інноваційних технологій та їх використання в діяльності сучасного ЗДО;

- сприяти виявленню та реалізації особистісного потенціалу кожного педагога під час запропонованої форми роботи з вихователями.

Хід семінару

Вправа «Привітання»

Вихователь-методист звертається до учасників семінару з привітальним словом та пропонує присутнім у дружньому колі привітатися один з одним якимось оригінальним способом. Учасники виконують запропоноване завдання.

Вправа «Мої очікування»

Учасникам пропонується за допомогою різнокольорових паперових стікерів висловити свої очікування від зустрічі, закінчивши фразу: «Сподіваюся, що сьогоднішня зустріч принесе мені…». Стікери прикріплюються до «дерева очікувань».

Інформаційний блок «Інновації в сучасному житті»

Стрімкі зміни - одна з основних характеристик сучасного суспільства. Інтенсивне впровадження прогресивних технологій в усі сфери життя зумовило безупинне вдосконалювання людської діяльності. Різко зменшується час на втілення нових ідей, знань, технологій у життя. Зростає потреба в нових формах освіти, навчання, набутті навичок.

Термін «інновація» (із пізньолатинської innovatio – оновлення, новизна, зміна) означає нововведення, тобто цілеспрямовані зміни, які вносять у середовище впровадження нові стабільні елементи (нововведення), що викликають перехід системи з одного стану до іншого.

Інновація є результатом інноваційного процесу, який визначається як процес використання нововведення, що пов'язаний з його одержанням, відтворенням і реалізацією. Хоча частина дослідників не відносить до «інноваційних» процеси освоєння, використання та поширення освітніх інновацій, обмежуючись визначенням лише діяльності зі створення нового, з практичної точки зору, поняття «освітня інновація» необхідно розглядати як системне. При цьому, на нашу думку, «інноваційними процесами у сфері освіти» будуть процеси пошуку інноваційних ідей; створення (розробки) інноваційних продуктів у педагогічній науці та в системі освіти; їх сприйняття соціально-педагогічним співтовариством та системою освіти в цілому (завдяки теоретичній, методичній, психологічній підготовці учасників); освоєння - засвоєння і застосування (впровадження в практику завдяки розробленню відповідних рекомендацій); поточне використання; оцінювання продуктивності й ефективності та подальше поширення (розповсюдження).

Інновації в освіті прийнято ділити на такі групи:

·Інновації в змісті навчання і виховання особистості;

·Інновації у формах і методах навчання і виховання;

·Інновації у технологіях навчання і виховання;

 ·Інновації у змісті, формах і методах управління ЗДО;

 ·Інновації у структурі організації діяльності ЗДО.

Отже, педагогічні інновації – це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень різноманітних педагогічних проблем. Прямим продуктом інновацій є: нові навчальні технології, оригінальні виховні ідеї, форми та методи навчання, нестандартні підходи в управлінні. Побічним продуктом інновацій є: зростання педагогічної майстерності вчителя і керівника, рівня його культури, мислення, світогляду.

Пазли «ІННОВАЦІЯ»

Учасникам семінару пропонується протягом семінару та виконуючи певні завдання, збирати пазли, з яких вони потім складуть слово «ІННОВАЦІЯ».

Пазл «І»

Методичний прийом «Дерево припущень»

Учасники працюють в малих групах. Їм потрібно обрати яку-небудь інновацію та зробити її аналіз за певним алгоритмом:

 • гілки (основні положення інновації);
 • стовбур (провідна ідея інновації);
 • коріння (застосування інновації).

Пазли «Н», «Н»

Методичний прийом «Порівняльна таблиця»

Учасникам пропонується заповнити табличку:

Лінії порівняння

Палички Кюізенера

Логічні блоки Денеша

Провідна ідея

 

 

Особливості

 

 

Принципи застосування

 

 

Приклади вправ

 

 

 

Пазли «О», «В»

Методичний прийом «Ромашка Блума»

Учасникам пропонується відповісти на питання:

 1. Які види інноваційних технологій ви знаєте? (прості питання);
 2. Для чого нам необхідні інновації? (практичні питання);
 3. Чи є ефективними інновації? Чому? (оцінювальні питання);
 4. Як саме інноваційні технології допомагають у вашій практичній діяльності? (уточнювальні питання);
 5. Як саме інновації змінюють освітній процес сучасного ЗДО? (пояснювальні питання);
 6. Що було б, якби інновацій не було? (творчі питання)

Пазли «А», «Ц»

Методичний прийом ретроальтернативістики

Учасникам задаються питання для прогнозу: «А що було б, якби інновацій взагалі не придумали та не впроваджували?»

Пазл «І»

Методичний прийом «Рибна кістка»

Учасникам пропонується дослідити проблеми впровадження інновацій за певним прикладом:

 • хвіст (проблема – Чи потрібно сьогодні застосовувати інновації в освітньому процесі ЗДО?)
 • кістки (вказуються причини та факти, аргументи);
 • голова (висновок).

Пазл «Я»

Методичний прийом «Знаю – хочу знати – взнав»

Педагогам наприкінці семінару пропонуються питання для обговорення в малих групах та осмислення за обраною тематикою:

 1. Що ви знаєте про інновації? Яких вони бувають видів? Які особливості та принципи застосування в освітньому процесі ЗДО ви знаєте? (Знаю).
 2. Що б ви хотіли ще взнати з обраної тематики? (Хочу дізнатися).
 3. Що ви взнали нового з сьогоднішньої зустрічі? (Взнав)

Відповіді записуються кожним учасником в колонках у табличку:

Знаю

Хочу знати

Взнав

 

 

 

 

 

 


 

Список використаних джерел:

 1. http://dyvokray.org.ua
 2. http://kievskiy-ruo.edu.kh.ua
 3. https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:CZ+CTFT101+2017_T3/about
 4. Березюк В. С. Б48 Інноваційні технології в ДНЗ / Березюк В. С., Рудік О. А.— Х.: Вид. група «Основа», 2017. — 224 с. — (Се- рія «ДНЗ. Керівнику»).
 5. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОШКІЛЬНІЙ ОСВІТІ Збірник абстрактів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 28-29 березня 2018 року