Психолого-педагогічний супровід інклюзивної освіти

Впровадження інклюзивної освіти (з досвіду роботи ДНЗ)

/uploads/editor/11129/580857/sitepage_56/files/vprovadzhennya_inklyuzivnoi_osviti_v_umovah_dnz.docx

Логопедичний супровід інклюзивного навчання (з досвіду роботи логопедичної служби ДНЗ) 

/uploads/editor/11129/580857/sitepage_56/files/logopedichniy_suprovid_inklyuzivnogo_navchannya_2.docx

Освітінй проект "Виховуємо толератність у дітей дошкільного віку в умовах інклюзивного простору ДНЗ" (з досвіду роботи інклюзивної групи "Горобинка")

/uploads/editor/11129/580857/sitepage_56/files/osvitniy_proekt_vihovuemo_tolerantnist.docx

Толерпантне ставлення до дитини з особливими совітніми потребами (з досвіду роботи інклюзивної групи "Горобинка")

/uploads/editor/11129/580857/sitepage_56/files/toleratne_stavlennya_do_ditini_z_oop.docx

Модель реалізації системи роботи з дітьми з особливими освітінми потребами в умовах ДНЗ

/uploads/editor/11129/580857/sitepage_56/files/dodatok_1.docx

Система педагогічної роботи з виховання толерантних взаємостосунків у дітей старшого дошкільного віку

/uploads/editor/11129/580857/sitepage_56/files/dodatok_2_1.docx